Geachte klanten! Graag verzoeken wij u rekening te houden met aangepaste openingstijden van onze klantenservice. Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 16:00 uur.
Blog|Sterke halfjaarresultaten Bigbank: volumegroei van ruim 10 procent

Sterke halfjaarresultaten Bigbank: volumegroei van ruim 10 procent

Bigbank heeft in het tweede kwartaal van 2022 een winst geboekt van 7,7 miljoen euro. Het  volume van de activa nam met 13% toe tot bijna 1,435 miljard euro. Vergeleken met het eerste kwartaal groeide het volume van de kredietverlening aan klanten met 10,9% en het volume in deposito’s met 15%.

Volgens Martin Länts, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bigbank, zijn de resultaten van Bigbank erg goed, ondanks de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die voor instabiliteit in de Europese economische omgeving zorgt. “Bigbank is erin geslaagd het marktaandeel te vergroten dankzij zijn goede waarde-propositie en heeft de robuuste groei doorgezet. Een sterke organisatie heeft het mogelijk gemaakt om de kosten onder controle te houden en de inkomsten te verhogen. Dit leidde tot een stijging van de nettowinst met 29% over het eerste halfjaar tot 14,1 miljoen euro”.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de eerste helft van het jaar was de door Moody's toegekende rating. "De investment-grade rating is een garantie voor onze klanten en partners voor de kracht van het bedrijfsmodel van Bigbank en de kwaliteit van onze portefeuille. Het ondersteunt ons ook in onze verdere internationale expansie", aldus Länts.

De investment-grade rating is een garantie voor onze klanten en partners voor de kracht van het bedrijfsmodel van Bigbank en de kwaliteit van onze portefeuille.
Martin Länts

In het tweede kwartaal steeg de zakelijke kredietportefeuille van Bigbank met 53,9 miljoen euro of 19,8% in vergelijking met het eerste kwartaal. De groei was voornamelijk te danken aan langlopende leningen die in Estland en Litouwen zijn verstrekt voor de verwerving van commercieel vastgoed en in de land- en bosbouwsector. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 steeg het volume van nieuwe bedrijfsleningen en leases in het tweede kwartaal van dit jaar met 82% tot 99,1 miljoen euro.

De portefeuille leningen aan particulieren is sterk gegroeid door de toename van het volume aan woonkredieten. In de eerste helft van 2022 was het volume aan woningkredieten dat Bigbank verstrekte 3,5 keer groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal nam het aandeel woningkredieten met een speciaal aflossingsschema aanzienlijk toe in Estland. In juni bijvoorbeeld gaf een op de vier kredietnemers de voorkeur aan een speciaal aflossingsschema,  waarmee de betaling van de hoofdsom van de woninglening tot 20 jaar kan worden uitgesteld. De snelle groei van Bigbank werd ook ondersteund door een toename van het aantal medewerkers. De groep stelt bijna 500 mensen tewerk en het aantal medewerkers is de afgelopen zes maanden met 7% gestegen.