Blog | Flexibel Sparen: keuzevrijheid in uw financiën

Flexibel Sparen: keuzevrijheid in uw financiën

Veel huishoudens worden in deze tijden op de proef gesteld bij het plannen en beheren van hun geld. De schommelingen op de financiële markten – die zijn verergerd door de verspreiding van het coronavirus - en de aanhoudend lage rente, zetten consumenten ertoe aan hun beleggingen aan te passen. Een deel van hen verandert van beleggingsvorm of verkoopt beleggingen. Behoud van vermogen speelt hierin een belangrijke rol.

Alternatieven beperkt

Tegelijkertijd zien we dat de alternatieven voor investeringenbeperkt zijn. Beleggers stellen daarom beslissingen uit of laten grotere bedragen zonder rente langer op de lopende rekeningen staan, om snel te kunnen handelen als betere mogelijkheden zich aandienen. Overstappen van een betaalrekening naar een spaarrekening heeft geen effect als de rente hierop ook nagenoeg 0 procent is, of zelfs negatieve rente in rekening wordt gebracht.

Particuliere besparingen lopen op

Eind 2019 stond er bij Nederlandse banken voor 368 miljard euro aan spaargeld uit van Nederlandse huishoudens (bron: De Nederlandsche Bank). Dat is 3,5% ofwel bijna 13 miljard euro meer dan een jaar eerder. De inkomsten op dat geld zijn gedaald door de lage rente er daarom zoeken spaarders alternatieven voor hun geld. Probleem is dat beleggen door de Corona-crisis juist nu risicovoller is. Spaarders hebben daarom juist nu behoefte aan alternatieven waarbij hun geld iets opbrengt zonder risico te lopen.

Bigbank biedt keuze

Bij Bigbank biedt spaarders de keuze tussen twee vormen van sparen. De eerste is sparen op deposito. Een deposito biedt een vaste rente voor een vaste periode. Uw geld staat vast voor die periode. De rente varieert van 1% per jaar voor een deposito van een jaar tot 1,5% rente per jaar voor een deposito van 10 jaar. Tijdens de looptijd kan de rente niet veranderen, dus dat biedt zekerheid.

Voor spaarders die in deze tijden juist flexibiliteit willen heeft Bigbank nieuwe vorm van sparen: Flexibel Sparen. Daarbij kunt u vrij opnemen of storten op uw rekening. De rente kan ook veranderen, maar is op dit moment 0,3%. Minder dus dan op een deposito, maar meer dan op een rekening-courant en ook meer dan u bij de meeste banken ontvangt. Het voordeel van Flexibel Sparen is de vrijheid geld op te nemen of te storten wanneer u dat wenst.

Net als het geld op een deposito is de inleg op een Flexibel Sparen rekening tot 100.000 euro per persoon, inclusief opgebouwde rente, gegarandeerd onder het Europese Garantiestelsel.