Blog | 2022 samengevat: aantal Nederlandse spaarders met 78% gegroeid

2022 samengevat: aantal Nederlandse spaarders met 78% gegroeid

Bigbank heeft een bijzonder succesvol jaar achter de rug. De totale portefeuille aan spaargelden groeide in 2022 met ruim 50%. Woningkredieten aan particulieren verdrievoudigden in 2022 in omvang en de zakelijke leningen verdubbelden in omvang.

Groei deposito’s met 52%

De totale deposito-portefeuille van Bigbank bedroeg eind 2022 1.367,8 miljoen euro. Dat is een groei van meer dan 52% ten opzichte van eind 2021 (898,3 miljoen euro). Met name de portefeuille Flexibel Sparen groeide sterk. De flexibele spaardeposito’s groeiden in 2022 met 82% tot 621,8 miljoen euro, tegen 341,2 miljoen euro eind 2021. De vaste termijndeposito’s kwamen eind 2022 uit op 746 miljoen euro bedroegen, een groei van 34% ten opzichte van de 557,1 miljoen euro eind 2021. Het aantal Nederlandse spaarklanten groeide in 2022 met circa 78%.

Groei kredietportefeuille met 50%

De portefeuille leningen uitgegeven door Bigbank bedroeg eind 2022 1.356,8 miljoen euro, een groei van 50% ten opzichte van een jaar eerder (903,9 miljoen). Kredieten aan particulieren en zakelijke klanten waren goed voor respectievelijk 66% en 34% van de totale kredietportefeuille.

Verdrievoudiging woningleningen particulieren

De leningen van Bigbank aan particulieren, inclusief hypotheek kredieten, bedroegen eind 2022 in totaal 884,1 miljoen euro, 31% meer dan vorig jaar (675,7 miljoen euro). De hypotheek-portefeuille verdrievoudigde in 2022 en steeg tot 224,7 miljoen euro.

Verdubbeling zakelijke kredieten

Zakelijke leningen in de drie de Baltische staten bedroegen 472,7 miljoen euro eind vorig jaar. De bruto-portefeuille van zakelijke leningen en leases uitgegeven in de Baltische staten groeide in de loop van het jaar met 244,5 miljoen euro, ofwel 107%  ten opzichte van de 228,2 miljoen euro eind 2021.