Blog | Sparen in het buitenland. Waar moet u op letten?

Sparen in het buitenland. Waar moet u op letten?

Nu de rente op spaartegoeden bij Nederlandse banken laag blijft, is er in de media steeds meer aandacht voor sparen bij banken in het buitenland. Bigbank behoort tot de banken die de hoogste rente op spaardeposito’s betalen, maar is geen Nederlandse bank. Waar moet u als klant rekening mee houden als u spaart bij een buitenlandse bank zoals Bigbank? We leggen het graag uit.

Valutarisico

Bigbank is een bank met de hoofdvestiging in Estland. We hebben geen kantoren in Nederland en geen Nederlandse bankvergunning, maar wel een Nederlandstalige website en klantenservice. Estland is lid van de EU en de euro is de officiële munteenheid. Dat levert belangrijke voordelen op. U heeft een depositocontract in euro’s. Er is dus geen valutarisico, zoals bijvoorbeeld wel het geval is als u een tegoed heeft bij een Britse bank in Britse ponden of een Turkse bank in Turkse lira’s.

Garantieregeling

Banken in lidstaten van de EU vallen onder het depositogarantiestelsel van de Europese Unie. Dat geldt ook voor tegoeden bij Bigbank en het garantiestelsel in Estland. Onder dit stelsel zijn tegoeden tot 100.000 euro per rekeninghouder per bank beschermd bij een faillissement van de bank. De uitkering uit het garantiestelsel is in euro’s. Voor banken uit landen die geen lid zijn van de EU en die geen Nederlandse bankvergunning hebben, geldt die garantieregeling niet.

Bronbelasting

In sommige landen wordt belasting ingehouden op rente die de rekeninghouder ontvangt, de zogenaamde bronbelasting. Die kan flink oplopen. In Polen bijvoorbeeld betalen houders van spaarrekeningen 19 procent belasting over de spaarrente, in België 30 procent en in Portugal 28 procent. Die belasting kan worden teruggevraagd, maar dat moeten rekeninghouders dan zelf regelen. Bigbank houdt geen belasting in op betaalde rente op depositotegoeden. Nederlandse klanten betalen dus gewoon belasting in Nederland.

Rentebetaling

Een laatste punt dat per bank kan verschillen, is of de rente op dezelfde rekening wordt gestort als je deposito. Is dat het geval dan groeit je saldo en krijg je dus ook over het rentebedrag weer rente. Rente over rente dus. Bigbank keert de rente ieder jaar uit. Rekeninghouders kunnen zelf besluiten hoe ze het rentebedrag willen gebruiken, maar er wordt dus niet automatisch rente over rente betaald.