Blog | Kredietportefeuille van Bigbank in 2020 met ruim een kwart gestegen

Kredietportefeuille van Bigbank in 2020 met ruim een kwart gestegen

De kredietportefeuille van Bigbank is in het afgelopen jaar met 25,7% gestegen tot een recordbedrag van 578 miljoen euro. De activa van de groep stegen met 31% tot 758 miljoen euro, voornamelijk door de toename van de kredietportefeuille. De winst vóór afschrijvingen op leningen bedroeg in 2020 35,4 miljoen euro, 4,3 miljoen euro meer dan in het voorgaarde jaar. De nettowinst over 2020 bedroeg 21 miljoen euro.

"Ondanks de moeilijke macro-economische situatie was 2020 was voor ons een succesvol jaar," aldus Martin Länts, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bigbank. “De leningportefeuille kwam in 2020 voor het eerst in de geschiedenis van de bank boven de grens van een half miljard euro. Daarbij heeft de snelle stijging van het kredietvolume geen negatieve invloed gehad op de kwaliteit van de kredietportefeuille. Het aandeel leningen met een achterstand van meer dan 90 dagen bedroeg aan het einde van het jaar 3,2% van de portefeuille, hetzelfde niveau als in 2019."

“Ons eerste doel was het ondersteunen van onze klanten in de moeilijke economische situatie. We hebben persoonlijke oplossingen geboden aan klanten met solvabiliteitsproblemen. Ons volgende doel was het herstellen van onze groeiambities door onze klanten financieringsoplossingen en nieuwe producten te blijven bieden. Achteraf kunnen we stellen dat deze benadering de juiste was, want zowel de klanttevredenheid als de bedrijfsresultaten van de bank zijn in 2020 aanzienlijk verbeterd,” aldus Martin Länts.

Volgens Matin Länts was Bigbank in 2020 actiever dan ooit in de ontwikkeling van nieuwe producten. Door het nieuwe banksysteem Nest kon de bank sneller reageren op de situatie rond Covid-19 en op de behoeften van de consumenten en de marktverwachtingen. Bigbank lanceerde in 2020 leaseproducten voor zakelijke klanten in Estland en Litouwen, spaarproducten in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, een autohuurkoop-product in Finland en een nieuw kredietproduct in Zweden. De krediet- en leaseportefeuilles en verkoopvolumes van corporate banking bleven in 2020 snel groeien in Estland, Letland en Litouwen. De verkoop van nieuwe zakelijke leningen groeide met 84%.

Bigbank wil in 2021 alle thuismarkten groeien, zowel met bestaande producten als door nieuwe producten. Het openen van een eerste vestiging in Bulgarije is daarin een belangrijke nieuwe stap.