Blog | Depositogarantiestelsel – Hoe veilig is mijn geld bij Bigbank?

Depositogarantiestelsel – Hoe veilig is mijn geld bij Bigbank?

Spaarders moeten zich altijd afvragen hoe veilig hun geld bij een bank is voordat ze er een contract tekenen. Dat geldt ook voor een termijndeposito bij Bigbank, zeker omdat het geld voor ten minste een jaar vast staat. Als bank hechten we het grootste belang aan de veiligheid van uw spaargeld. Graag leggen we nog eens uit hoe die bij ons gewaarborgd is.

Duurzaam bedrijfsmodel
Bij het kiezen van een bank geldt dat een stevig en duurzaam bedrijfsmodel de basis is. Bigbank bijvoorbeeld richt zich volledig op de traditionele wijze van bankieren: we gebruiken het geld dat we ontvangen via termijndeposito’s voor het verstrekken van kredieten aan consumenten. Bij die leningen richten we ons op consumenten met een laag risicoprofiel waardoor we een leningenportefeuille hebben opgebouwd van grote kwaliteit. Bovendien werken we voortdurend aan het verbeteren van ons risicomanagement. De leningenportefeuille is breed gespreid over 130.000 contracten in zes landen.

Hoge kapitaalbuffer
De financiële resultaten van Bigbank tonen aan dat het bedrijfsmodel solide en economisch duurzaam is. Onze ratio voor het kernkapitaal (Tier 1) bedroeg over het derde kwartaal van 2018 20,3 procent. In het kader van de verzwaarde kapitaaleisen voor banken zoals die zijn vastgelegd in de richtlijn Basel III, moeten Europese banken een kapitaalbuffer hebben van tenminste 8 procent. Het kapitaal van Bigbank is dus tweeëneenhalf-maal zo hoog als de Europese regels na de financiële crisis voorschrijven, en daarmee heeft Bigbank financieel een zeer stevige basis.

Europese garantieregeling
Volgens Europese regels moeten deposito’s in Europese landen tot een bedrag van 100.000 euro worden gegarandeerd. In Estland gebeurt dat door het "Tagatisfonds", waaraan naast Bigbank ook acht andere banken in Estland bijdragen. Samen hebben deze banken zich voorbereid op een mogelijke crisis. Mocht een van de banken niet aan de verplichtingen kunnen voldoen, dan worden depositotegoeden tot 100,000 euro door het fonds terugbetaald. Omdat banken voortdurend bijdragen aan het fonds gaan betalingen niet ten koste van andere banken. Het Tagatisfonds voldoet nu overigens al aan de dekkingseisen van de Europese Unie zoals die van kracht worden in 2024.

Solide economie
Dat Bigbank gevestigd is in Estland levert voor klanten geen verhoogd risico op. Integendeel, de economie van Estland is een van de meest solide in de Europese Unie. Met een nationale schuld van 8,8 procent van het bruto nationaal product (schatting voor derde kwartaal 2018) heeft Estland een van de sterkste schuldratio’s van de Europese Unie. Ter vergelijking, de Nederlandse staatsschuld bedroeg in oktober 2018 53,1 procent van het bruto binnenlands product (bron: Internationaal Monetair Fonds). Bij de grote ratingbureaus heeft Estland sterke ratings: AA- (Standard & Poor's), AA- (Fitch) and A1 (Moody's).

Uw spaargeld is bij Bigbank dus in goede handen. De basis daarvoor is een duurzaam en degelijk bedrijfsmodel dat we al 26 jaar met succes hanteren.