Blog | Turbulente tijden op de financiële markten

Turbulente tijden op de financiële markten

Er is veel turbulentie op de financiële markten: het Corona-virus, de Brexit en het rentebeleid van centrale banken leiden tot onrust en onzekerheid voor beleggers.

Stabiele investeringen als onderdeel van uw financiële strategie

Het is daarom voor beleggers verstandig de eigen beleggingen in deze onrustige tijden goed in het oog te houden. Beleggingen in aandelen en obligaties kunnen een hoger rendement bieden, maar zijn ook risicovoller. Dat is door de enorme impact van het Corona-virus wel gebleken. Het is daarom verstandig geld achter de hand te houden in stabiele financiële beleggingen met een vast inkomen. Vooral wanneer het geld op een bepaald tijdstip beschikbaar moet zijn voor gebruik.

Een manier om uw geld in turbulente tijden op een veilige manier te beheren zijn termijndeposito's. Hiermee kan geld veilig worden weggezet voor een vaste periode, tegen vooraf bekende vaste voorwaarden, zoals een vaste rente. Het geld in een deposito is gedurende de gekozen looptijd en de bijbehorende gegarandeerde rente niet onderworpen aan schommelingen. Het is dus een stabiele manier om uw eigen financiële planning in te vullen.

Goede redenen om voor Bigbank te kiezen

Bigbank biedt sinds 2012 termijndeposito’s aan in Nederland tegen een gunstige rente en is al 25 jaar als bank actief vanuit Estland. De bank heeft een traditioneel bankmodel, waarbij het geld van termijndeposito’s wordt gebruikt om leningen aan consumenten te verstrekken. Bigbank is daardoor in staat aantrekkelijke rentetarieven te blijven bieden, ook nu de spaarrente bij veel banken vrijwel nul is. Bigbank is bovendien een bank met een sterke vermogenspositie en dus een stevige financiële buffer.

De economie van Estland is zeer stabiel met een jaarlijks groeipercentage dat zelfs beter is dan dat van Nederland. Estland wordt ook gezien als een pionier op het gebied van cyberbeveiliging. De zeer goede internetbeveiliging en de digitale infrastructuur van Bigbank en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen bieden klanten de best mogelijke bescherming.

De deposito's zijn tot 100.000 gegarandeerd. Estland is lid van de Europese Unie en is daarom, evenals Nederland, onderworpen aan de Europese garantieregels voor deposito’s tot een bedrag van 100.000 euro. Bigbank heeft geen kantoren in Nederland, maar klanten in Nederland kunnen gebruikmaken van de Nederlandse klantendienst . Contactgegevens en informatie over de huidige rentestanden van Bigbank staan op de website: www.bigbank.nl.