Geachte klanten! Graag verzoeken wij u rekening te houden met aangepaste openingstijden van onze klantenservice. Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 16:00 uur.
Blog|Kwartaalresultaten Bigbank: vermogen 2,5 miljard euro, winst 6,2 miljoen euro

Kwartaalresultaten Bigbank: vermogen 2,5 miljard euro, winst 6,2 miljoen euro

Bigbank realiseerde over het eerste kwartaal van 2024 zowel een groei van de kredietportefeuille en het depositovolume, als een groei van het balanstotaal naar een record van 2,5 miljard euro. De winst over het eerste kwartaal bedroeg 6,4 miljoen euro.

Martin Länts, voorzitter van de raad van bestuur van Bigbank, zegt de resultaten de cijfers: “De winst van Bigbank over het eerste kwartaal was 3,2 miljoen euro lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De grootste impact hadden hogere voorzieningen voor verliezen op leningen, hogere personeelskosten, de kosten van het depositogarantiefonds door groei van de portefeuille en hogere afschrijvingen.”

De netto rente-inkomsten van bedroegen in het eerste kwartaal 26,4 miljoen euro (Q1 2023: 22,5 miljoen euro), een stijging van 3,9 miljoen euro of 17% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De rentelasten stegen in het eerste kwartaal vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 10,5 miljoen euro naar 17,3 miljoen euro. De belangrijkste redenen hiervoor waren de groei van de depositotegoeden met 44% en de hoge rente, waardoor de klanten van Bigbank aanzienlijke hogere rentevergoedingen ontvingen. De derde factor is groei van het volume aan uitgegeven obligaties in 2023, waardoor de rentebetalingen op obligaties toenam.

De kredietportefeuille van Bigbank bleef in alle categorieën sterk groeien. “We zijn vooral opgetogen over de portefeuille woningkredieten, die in het eerste kwartaal van het jaar met 43 miljoen euro groeide en daarmee de groei van dezelfde periode vorig jaar met 23 miljoen euro overtrof. Er zijn tekenen van herstel op de vastgoedmarkten en het is goed te zien dat steeds meer klanten Bigbank kiezen als financier bij hun woningaankoop”, aldus Martin Länts.

Ook het verkoopvolume van de zakelijke leningen en leaseovereenkomsten van Bigbank steeg in het eerste kwartaal sterk en kwam uit op 114,4 miljoen euro, wat 93% hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar.

De kredietportefeuille van Bigbank groeide in het eerste kwartaal tot een record van 1,75 miljard euro, een stijging met 86 miljoen euro (+5%). De portefeuille zakelijke kredieten groeide in het eerste kwartaal met 22 miljoen euro (+4%) tot 600 miljoen euro, de portefeuille woningkredieten groeide met 43 miljoen euro (+12%) tot 394 miljoen euro en de portefeuille consumentenkredieten groeide in het eerste kwartaal met 43 miljoen euro (+4%) tot 394 miljoen euro.

De depositoportefeuille groeide in het eerste kwartaal sneller van de leningen. De depositoportefeuille is in het eerste kwartaal met 215 miljoen euro (+11%) gestegen en in het hele jaar 2023 met 655 miljoen euro (+44%) tot 2,15 miljard euro. De termijndepositoportefeuille groeide in het eerste kwartaal met 100 miljoen euro (+11%) en overschreed voor het eerst de grens van 1 miljard euro (1,02 miljard euro). De spaardepositoportefeuille groeide in het eerste kwartaal met 116 miljoen euro (+11%) naar 1,14 miljard euro.

De kwartaalrapportage van Bigbank is beschikbaar op https://www.bigbank.nl/over-bigbank/