Geachte klanten! Graag verzoeken wij u rekening te houden met aangepaste openingstijden van onze klantenservice. Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 16:00 uur.
Blog|Financiële groei bij Bigbank: een blik op 2023

Financiële groei bij Bigbank: een blik op 2023

Bigbank heeft volgens de voorlopige (niet-gecontroleerde) cijfers over 2023 een nettowinst behaald van 40,8 miljoen euro. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van 2022.

"Ik ben blij dat we de stabiele groei in een uitdagend economisch klimaat hebben kunnen voortzetten. De groei van de kredietportefeuille van zowel particuliere als zakelijke klanten was het resultaat van de implementatie van een goed geplande strategie," aldus Martin Länts, voorzitter van de raad van bestuur van Bigbank, in een reactie op de resultaten.

In tegenstelling tot grote banken, die veel geld op de lopende rekeningen van klanten kunnen gebruiken om leningen uit te geven tegen minimale rentekosten, financiert Bigbank kredieten door concurrerende rentetarieven te betalen op spaartegoeden van klanten in verschillende markten. “Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank heeft ons om die reden in 2023 geen buitengewone en omvangrijke winsten opgeleverd. Ons resultaat is het gevolg van dagelijkse inspanningen voor klanten en een consistente groei van de bedrijfsvolumes”, aldus Länts.

“Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank heeft ons om die reden in 2023 geen buitengewone en omvangrijke winsten opgeleverd. Ons resultaat is het gevolg van dagelijkse inspanningen voor klanten en een consistente groei van de bedrijfsvolumes”
Martin Länts

Volgens Martin Länts was 2023 opnieuw een moeilijk jaar voor de wereldeconomie. De oorlog in Oekraïne is al het tweede jaar ingegaan en het gewapende conflict tussen Israël en Hamas werd een nieuwe factor in de geopolitiek. De basisrentetarieven die de Europese Centrale Bank een jaar eerder heeft verhoogd, hebben de inflatie te vertraagd, maar de doelstelling voor 2023 is nog niet bereikt. De Euribor stijgt niet langer en is aan een neerwaartse trend begonnen, maar dit heeft nog niet geleid tot significante veranderingen in het renteklimaat als geheel.

Een sleutel tot de goede financiële resultaten was volgens Martin Länts het aanhoudende vertrouwen van klanten in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, en de introductie van spaardeposito's in Estland, Finland en Litouwen. In het vierde kwartaal overschreed de portefeuille aan spaargelden voor het eerst de grens van 1 miljard euro.

De kredietportefeuille van Bigbank groeide eind 2023 tot een record van 1,67 miljard euro, een stijging met 58 miljoen euro (+4%) op kwartaalbasis en met 306 miljoen euro (+23%) op jaarbasis. In het vierde kwartaal groeide de portefeuille woonkredieten met 44 miljoen euro (+14%) naar 351 miljoen euro, en de portefeuille consumentenkredieten met 15 miljoen euro (+2%) naar 736 miljoen euro. De kredietportefeuille van corporate banking bleef in het vierde kwartaal nagenoeg op het niveau van het einde van het derde kwartaal (-0,2%).

De totale depositoportefeuille van Bigbank steeg in het vierde kwartaal met 154 miljoen euro (+9%) en voor het hele jaar 2023met 570 miljoen euro (+42%) tot 1,94 miljard euro. De portefeuille termijndeposito’s daalde in het vierde kwartaal met 3 miljoen euro (-0,4%) naar 916 miljoen euro. De portefeuille spaardeposito's groeide kwartaal-op-kwartaal met 158 miljoen euro (+18%) tot 1,02 miljard euro.

De netto rente-inkomsten namen in het vierde kwartaal met 3,9 miljoen euro (+18%) toe vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, en kwamen uit op 25,2 miljoen euro. De netto rente-inkomsten voor heel 2023 stegen met 15,6 miljoen euro (+19%) in vergelijking met het voorgaande jaar, tot 98,0 miljoen euro.

Het zwakke externe klimaat begint tot op zekere hoogte de kwaliteit van de kredietportefeuille te beïnvloeden. Zowel het aandeel van de leningen in wanbetaling als de voorziening voor verliezen op kredietvorderingen zijn toegenomen. In het laatste kwartaal van het jaar was er sprake van een lichte daling in de kwaliteit van de consumentenkredietportefeuille. De voorziening voor verliezen op kredietvorderingen steeg in het vierde kwartaal met 2,2 miljoen euro (+47%) in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022, en met 5,4 miljoen euro (+35%) op jaarbasis. Vergeleken met eind 2022 steeg het volume van de fase 3-kredietvorderingen eind 2023 met 21,1 miljoen euro en bedroeg 2,8% van de kredietvorderingen (+1,0 procentpunt).

In het segment bedrijfsleningen en woningkredieten waren er geen tekenen van verslechtering van de kredietkwaliteit. Over het geheel genomen blijft de kwaliteit van de kredietportefeuille goed, en was de verzwakking van de portefeuille consumentenleningen vanaf het einde van het vierde kwartaal beperkt.

Om de groei te financieren heeft Bigbank in 2023 aanvullend kapitaal opgehaald. In het najaar van 2023 is een nieuw obligatieprogramma ter waarde van EUR 30 miljoen gelanceerd. De eerste ronde van het nieuwe programma was opnieuw zwaar overtekend, dit keer maar liefst zeven maal. In 2023 plaatste Bigbank daarnaast drie gerichte emissies van obligaties die kwalificeren als Tier 1 (AT1) kapitaal. Die verliepen eveneens succesvol.

De kwartaalrapportage van Bigbank is beschikbaar op https://www.bigbank.nl/over-bigbank/