Geachte klanten! Graag verzoeken wij u rekening te houden met aangepaste openingstijden van onze klantenservice. Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 16:00 uur.
Blog|Activa Bigbank overschrijden een miljard euro in derde kwartaal 2021

Activa Bigbank overschrijden een miljard euro in derde kwartaal 2021

Activa Bigbank overschrijden een miljard euro in derde kwartaal 2021

De totale volume van activa van Bigbank bereikte 1.019 miljoen euro. De bank behaalde in het derde kwartaal van 2021 een nettowinst van 12 miljoen euro, wat 94% meer is dan het derde kwartaal van 2020.

Volgens de directievoorzitter van Bigbank, Martin Länts, hadden de verbeterde economische vooruitzichten, de toenemende belangstelling voor bedrijfsleningen en de herwaardering van beleggingen allemaal een positieve invloed op de resultaten. “De zakelijke kredietportefeuille groeide in het derde kwartaal met 28,5% op jaarbasis. En de verkopen van nieuwe leningen stegen met maar liefst 200%”, aldus Länts.

De zakelijke kredietportefeuille groeide in het derde kwartaal met 28,5% op jaarbasis. En de verkopen van nieuwe leningen stegen met maar liefst 200%.
Martin Länts

“Het volume zakelijke leningen van Bigbank groeide in alle economische sectoren, zowel in Estland, Letland als Litouwen. De grootste stijging deed zich voor in het volume van langlopende leningen voor commercieel vastgoed en investeringen in de landbouw, die bijna de helft van de totale omzet in het derde kwartaal uitmaakten. Dit zijn sectoren waar we ons het meest op hebben gefocust en we de beste condities in de markt te bieden, zoals langere leentermijnen en lage rentemarges. Dat  is voorwaarde voor een aanhoudende snelle groei van onze kredietportefeuille," voegde Länts er aan toe.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2020 groeide de Bigbank-leningenportefeuille van particuliere klanten in derde kwartaal van het lopende jaar met 29%. "We zijn begonnen met het aanbieden van woningkredieten in de Baltische staten en er was onmiddellijk vraag naar de leningen, wat de groei stimuleerde", legt Länts uit.

De jaar-op-jaar nieuwe verkopen van consumentenleningen aan particuliere klanten stegen in het derde kwartaal met 24%. "We beloofden onze klanten de beste voorwaarden van de markt en de beste prijsgarantie", vertelt Länts. Klanten blijven zeer geïnteresseerd in flexibele spaarrekeningen. Het totaal aan deposito’s bedroeg aan het eind van het derde kwartaal circa 790 miljoen euro, waarvan 37,7% bestond uit flexibele spaarekeningen.