Persbericht jaarcijfers 2018: Beste jaar ooit voor Bigbank

• Bigbank, 11 maart 2019

Media

“Het percentage leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen daalde in 2018 van 6,8% naar 3,3%, het laagste niveau ooit.”

Persbericht jaarcijfers 2018: Beste jaar ooit voor Bigbank.

Het jaar 2018 was het beste jaar ooit voor Bigbank, een internationale consumentenbank met het hoofdkantoor in Estland. De activa stegen met 15,1% tot 528,5 miljoen euro op 31 december 2018. De groei van de activa was vooral het gevolg van een 13,4%-groei in leningen aan klanten tot 427,9 miljoen euro. Bigbank sloot 2018 af met een nettowinst van 17,5 miljoen euro, 1,9% meer dan in 2017.

Sven Raba, directievoorzitter van Bigbank zegt over de resultaten: “Voor het eerst in de geschiedenis van de groep overtreffen de activa van Bigbank een half miljard euro en de kwaliteit van de kredietportefeuille is aanzienlijk verbeterd. Onze keuze om de kwaliteit van onze kredietverlening en klanttevredenheid te verbeteren, heeft geweldige resultaten opgeleverd. De waardering van onze klanten is hoger dan ooit. We streven naar nog betere resultaten in de toekomst door gebruik te maken van ons technologische voorsprong en snelle geautomatiseerde processen.”

Bigbank verstrekt leningen in de Baltische staten, Finland en Zweden. De kwaliteit van de kredietportefeuille verbeterde in 2018 sterk. Het percentage leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen daalde in 2018 van 6,8% naar 3,3%, het laagste niveau ooit.

“Op basis van de economische groei en verbetering van het consumentenvertrouwen in de Baltische staten verwacht Bigbank de groei van de activiteiten in hetzelfde tempo voort te kunnen zetten.”

Bigbank financiert deze activiteiten met termijndeposito’s van klanten van de kantoren in Estland, Finland, Zweden en Letland en online-klanten in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Aan het einde van 2018 bedroegen de verplichtingen van Bigbank 407,3 miljoen euro. Daarvan bestond 393 miljoen euro (96,5%), uit termijndeposito's. De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de deposito-portefeuille bedroeg aan het einde van het jaar meer dan 623 dagen.

Door de lage rente nam de verhouding van de rentelasten tot de gemiddelde rentedragende verplichtingen af tot 1,7% aan het einde van het jaar 2018, tegen 1,9% eind 2017. De rentebaten daalden met 4,8% tot 66,4 miljoen euro. De rentelasten stegen met 5,6% tot 6,1 miljoen. De Tier 1-kapitaalratio kwam op 31 december 2018 uit op 21,6% (31 december 2017: 23,1%).

Op basis van de economische groei en verbetering van het consumentenvertrouwen in de Baltische staten verwacht Bigbank de groei van de activiteiten in hetzelfde tempo voort te kunnen zetten. De ontwikkeling van de rentetarieven zal naar verwachting in 2019 geen belangrijke invloed hebben op de activiteiten. Bigbank zal blijven investeren in technologie en producten die het bedrijfsmodel van een digitale kredietverstrekker ondersteunen.

Het volledige jaarverslag van Bigbank over 2018 is hier te vinden.

Deel dit artikel: Facebook    Twitter    LinkedIn

Inloggen