Winstgroei in eerste 9 maanden door betere balans kredietportefeuille.

• Bigbank, 13 december 2018

Media

“Daardoor is onze totale kredietportefeuille van hogere kwaliteit en zijn de resultaten van de bank als geheel beter.”

Bigbank: Winstgroei in eerste 9 maanden door betere balans kredietportefeuille.

Bigbank heeft de kredietverlening aan consumenten gedurende de eerste negen maanden van het jaar met 10,4% zien stijgen naar EUR 437,5 miljoen. Het bedrag aan uitgezette deposito’s steeg met 13,6% tot EUR 380,2 miljoen. Bigbank behaalde in het eerste negen maanden een nettowinst van EUR 15 miljoen, een stijging van 17,5% ten opzichte van de EUR 12,7 miljoen een jaar eerder.

De rentebaten van Bigbank daalden in de eerste negen maanden met 4,6% ten opzichte van een jaar eerder naar EUR 49,9 miljoen, terwijl de rentelasten met 2,8% stegen naar EUR 4,5 miljoen. Het eigen vermogen van Bigbank bedroeg eind september 2018 EUR 118,7 miljoen en het balanstotaal was EUR 512,2 miljoen, een stijging van 11,5% ten opzichte van eind 2017. Daarmee kwam de verhouding eigen vermogen/activa uit op 23,2%. De Tier 1 ratio lag eind september 2018 op 20,3%.

“Aan het einde van het derde kwartaal van 2018 stonden 15.789 deposito’s van Bigbank uit.”

Sven Raba, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bigbank, zegt in een toelichting: “Onze sterke financiële resultaten zijn voornamelijk te danken aan het succesvol laten groeien van onze operationele leningenportefeuille en het verkleinen van onze slapende leningenportefeuille. Daardoor is onze totale kredietportefeuille van hogere kwaliteit en zijn de resultaten van de bank als geheel beter."

Bigbank heeft een traditioneel bedrijfsmodel waarbij deposito’s worden gebruikt voor de financiering van kleine consumentenleningen in diverse Europese landen, waaronder Letland, Litouwen, Finland, Zweden en Spanje. In Duitsland, Oostenrijk en Nederland biedt Bigbank als internetbank deposito’s aan.

Het aantal uitstaande leningen van Bigbank aan consumenten lag eind september 2018 op 130.000. De portefeuille leningen is gespreid. Het gemiddelde leenbedrag bedroeg EUR 3.359; de 40 grootste leningen waren goed voor 6,3% van de totale kredietportefeuille.

Aan het einde van het derde kwartaal van 2018 stonden 15.789 deposito’s van Bigbank uit. Het gemiddelde depositobedrag bedroeg EUR 23.623. De gewogen gemiddelde looptijd tot aflossing van de deposito’s bedroeg 20 maanden terwijl de gewogen gemiddelde contracttermijn 36 maanden bedroeg.

Het volledige kwartaaloverzicht van Bigbank kunt u hier vinden.

Deel dit artikel: Facebook    Twitter    LinkedIn

Inloggen