Blog | Coronavirus drukt nettowinst Bigbank in eerste kwartaal

Coronavirus drukt nettowinst Bigbank in eerste kwartaal

De nettowinst van Bigbank bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 4,9 miljoen euro, 0,9 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De winstdaling werd veroorzaakt door de toename van voorzieningen die verband houden met coronavirus. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 stegen de uitgaven voor voorzieningen met 1,2 miljoen euro.

De vermogenspositie van Bigbank blijft op een zeer goed niveau. Het eigen vermogen groeide op jaarbasis met 13% tot 138,3 miljoen euro. De kredietportefeuille van de bank bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 608,5 miljoen euro, een stijging van 6% in het kwartaal. De rente-inkomsten stege in het eerste kwartaal met meer dan een miljoen euro (6%). De kosteneffectiviteit is in het eerste kwartaal verbeterd dankzij ’Nest’, de nieuwe banksoftware van Bigbank. De salariskosten en een flink aantal van de bedrijfskosten waren daardoor lager dan in dezelfde periode van 2019.

"Voor Bigbank was 2019 was een succesvol jaar en 2020 begon ook goed voor ons, met groei van de kredietportefeuille en de winst. Tot eind februari liepen we ver voor op het budget“, aldus Martin Länts, voorzitter van de raad van bestuur van Bigbank. "Toen het coronavirus halverwege maart toesloeg, veranderde de economische situatie aanzienlijk op alle thuismarkten van Bigbank, en dat had een domino-effect op de activiteiten en de plannen van de bank."

Bij het uitbreken van de crisis lag de prioriteit bij het overschakelen naar telewerken in alle kantoren en vestigingen, wat de bank met de bestaande systemen snel kon doen. "Het belangrijkste was het beschermen van de gezondheid van onze medewerkers terwijl we onze klanten optimaal wilden blijven bedienen. Onze doelstellingen voor 2020 moesten we herzien en we hebben de nodige maatregelen doorgevoerd om ons aan de nieuwe situatie aan te passen," aldus Martin Länts.

“Ondanks de bijzondere omstandigheden is de ontwikkeling van nieuwe producten in het eerste kwartaal doorgegaan en is het personeelsbestand in geen van de landen waar Bigbank actief is aanzienlijk verminderd, en dat zijn we de komende kwartalen ook niet van plan,“ benadrukt Martin Länts.