Blog | Groei activiteiten en resultaten Bigbank zet door in derde kwartaal  

Groei activiteiten en resultaten Bigbank zet door in derde kwartaal  

Bigbank behaalde in het derde kwartaal van 2023 een nettowinst van 12,4 miljoen euro, een stijging van 73% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst over de eerste negen maanden van 2023 bedroeg 29,4 miljoen euro, een stijging van +38% ten opzichte van het jaar ervoor.

“De resultaten over het derde kwartaal en de negen maanden laten zien dat de Bigbank sterk blijft groeien. Het volume van de activa van de Groep overschreed voor het eerst de 2 miljard euro. De resultaten werden het meest beïnvloed door het stabiliseren van de rente op een hoog niveau. Vergeleken met het derde kwartaal van 2022 zijn de rente-inkomsten uit Euribor-gerelateerde leningen aanzienlijk gestegen, maar op kwartaalbasis is de groei vertraagd ”, aldus Martin Länts, voorzitter van de raad van bestuur van Bigbank.

De concurrentie om spaargelden van klanten is heviger geworden waardoor de rente op spaartegoeden in het derde kwartaal sneller steeg dan de Euribor. "Bigbank is van oudsher de aanbieder van de beste rentetarieven voor spaarders, wat ook wordt bevestigd door de 30% groei van onze spaarportefeuille gedurende dit jaar”, aldus Martin Länts.

"Bigbank is van oudsher de aanbieder van de beste rentetarieven voor spaarders, wat ook wordt bevestigd door de 30% groei van onze spaarportefeuille gedurende dit jaar”
Martin Länts

De netto-rentebaten bedroegen over de eerste negen maanden van 2023 72,8 miljoen euro, een stijging van +19% ten opzichte van een jaar eerder (61,1 miljoen euro). De netto-rentebaten in het derde kwartaal bedroegen 26,1 miljoen euro, een stijging met 4,7 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De totale kredietportefeuille groeide tot een recordbedrag van 1,6 miljard euro, door een stijging van 97 miljoen euro (+6%) in het derde kwartaal en 259 miljoen euro (+19%) in de eerste negen maanden van 2023. De kwaliteit van de kredietportefeuille blijft goed. Tegen het einde van het kwartaal bedroeg het aandeel van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen slechts 1,6% van de totale kredietportefeuille.

De totale deposito-portefeuille van Bigbank is in het kwartaal met 184 miljoen euro (+12%) gestegen en in de negen maanden met 415 miljoen euro (+30%) tot een totaal van 1,8 miljard euro. In het derde kwartaal groeide de termijndeposito-portefeuille met 43 miljoen euro (+5%) tot 919 miljoen euro en de spaar-portefeuille met 142 miljoen euro (+20,8%) tot 863 miljoen euro.

Naast de reguliere activiteiten bleef Bigbank in het derde kwartaal van 2023 kapitaal aantrekken. In augustus gaf Bigbank AT1-obligaties uit, die in aanmerking komen als Tier 1-kapitaal. Er werden 508 obligaties met een nominale waarde van 10.000 euro uitgegeven. De opbrengst van de obligaties zal Bigbank helpen bij het implementeren van de groeiplannen in de segmenten woning- en bedrijfsleningen, en bij het voldoen aan de aanvullende kapitaalvereisten onder de huidige macro-economische situatie.

De kwartaalrapportage van Bigbank is beschikbaar op https://www.bigbank.nl/over-bigbank/