Blog | Depositogarantiestelsel – Hoe veilig is mijn geld bij Bigbank?

Depositogarantiestelsel – Hoe veilig is mijn geld bij Bigbank?

Bij Bigbank begrijpen we dat de veiligheid van je geld van het grootste belang is. Wanneer je ervoor kiest om je geld bij een bank te plaatsen, wil je er zeker van zijn dat het goed beschermd is. In deze blogpost leggen we graag uit hoe Bigbank zorgt voor de veiligheid van je geld, door ons duurzame bedrijfsmodel, hoge kapitaalbuffer en de Europese garantieregeling, ondersteund door de solide economie van Estland.

Duurzaam bedrijfsmodel
Bij het kiezen van een bank geldt dat een stevig en duurzaam bedrijfsmodel de basis is. Bigbank is een traditionele bank met een eigentijdse aanpak. Kern van de activiteiten is geld van spaarders in de vorm van leningen uit te zetten bij particulieren en kleine en middelgrote bedrijven. Dat is hoe banken van oudsher hebben gewerkt. Bigbank heeft dat in een nieuw jasje gestoken door slimme en hoogwaardige informatiesystemen te ontwikkelen en diensten online aan te bieden. Dat zorgt voor lage kosten en maakt aantrekkelijke rentetarieven mogelijk.

Bij die leningen richten we ons op consumenten en bedrijven met een laag risicoprofiel waardoor we een leningenportefeuille hebben opgebouwd van grote kwaliteit. Bovendien werken we voortdurend aan het verbeteren van ons risicomanagement. De leningenportefeuille is breed gespreid over ruim 120.000 contracten in zes landen.

Hoge kapitaalbuffer
De financiële resultaten van Bigbank tonen aan dat het bedrijfsmodel solide en economisch duurzaam is. Onze ratio voor het kernkapitaal (Tier 1) bedroeg over het vierde kwartaal van 2022 15% procent. In het kader van de verzwaarde kapitaaleisen voor banken zoals die zijn vastgelegd in de richtlijn Basel III, moeten Europese banken een kapitaalbuffer hebben van tenminste 8 procent. Het kapitaal van Bigbank is dus bijna twee-maal zo hoog als de Europese regels na de financiële crisis voorschrijven, en daarmee heeft Bigbank financieel een zeer stevige basis. Een solide kapitaalbuffer zorgt voor extra stabiliteit en bescherming van de activa van onze klanten, waardoor hun spaargeld veilig is, zelfs in tijden van economische uitdagingen.

Europese garantieregeling
Volgens Europese regels moeten deposito’s in Europese landen tot een bedrag van 100.000 euro worden gegarandeerd. In Estland gebeurt dat door het "Tagatisfonds", waaraan naast Bigbank ook acht andere banken in Estland bijdragen. Samen hebben deze banken zich voorbereid op een mogelijke crisis. Mocht een van de banken niet aan de verplichtingen kunnen voldoen, dan worden depositotegoeden tot 100,000 euro door het fonds terugbetaald. Omdat banken voortdurend bijdragen aan het fonds gaan betalingen niet ten koste van andere banken. Het Tagatisfonds voldoet nu overigens al aan de dekkingseisen van de Europese Unie zoals die van kracht worden in 2024.

Solide economie
Dat Bigbank gevestigd is in Estland levert voor klanten geen verhoogd risico op. Integendeel, de economie van Estland is een van de meest solide in de Europese Unie. Met een nationale schuld van 21 procent van het bruto nationaal product (schatting voor tweede kwartaal 2023) heeft Estland een van de sterkste schuldratio’s van de Europese Unie. Ter vergelijking, de Nederlandse staatsschuld bedroeg in juni 2023 48,2 procent van het bruto binnenlands product (bron: Internationaal Monetair Fonds). Bij de grote ratingbureaus heeft Estland sterke ratings: AA- (Standard & Poor's), AA- (Fitch) and A1 (Moody's).

Conclusie:

Bij Bigbank begrijpen we dat de veiligheid van je geld voorop staat. We willen je verzekeren dat je bij ons in goede handen bent. Met ons duurzame bedrijfsmodel, hoge kapitaalbuffer en de Europese garantieregeling, ondersteund door de solide economie van Estland, zorgen we ervoor dat je spaargeld veilig is. Uw spaargeld is bij Bigbank dus in goede handen. De basis daarvoor is een duurzaam en degelijk bedrijfsmodel dat we al 31 jaar met succes hanteren.