Deposito sparen – waarom een blik over de grenzen loont!

• Bigbank, 4 september 2018

Deposito sparen – waarom een blik over de grenzen loont!

“Hoge rentetarieven zijn aantrekkelijk, maar wie zijn geld verliest, heeft uiteindelijk niets.”

Deposito sparen – een blik over de grenzen loont!

Het vinden van een aantrekkelijk rentetarief op spaartegoeden is vandaag de dag niet eenvoudig. Zelfs met langlopende termijndeposito’s komt de rente nauwelijks boven de inflatie uit. Overstappen naar een in het buitenland gevestigde bank kan helpen. De rente is daar vaak aantrekkelijker, maar sparen in het buitenland kan ook risico’s met zich meebrengen. Twee dingen zijn daarbij belangrijk: hoe solide is de bank en is er een garantieregeling als de bank in problemen komt. Het is aan spaarders om op basis van die informatie een goede afwegingen te maken.

Weet u waar u op moet letten?

Hoge rentetarieven zijn aantrekkelijk, maar wie zijn geld verliest, heeft uiteindelijk niets. Bij het selecteren van een bank in het buitenland moeten daarom enkele punten goed in acht worden genomen.

Ten eerste zijn het bedrijfsmodel en de structuur van de bank belangrijk. Hoe wordt het geld gebruikt en hoe wordt het risico beheerd. Bigbank is gespecialiseerd in traditionele bankzaken: termijndeposito’s en consumentenkredieten. Bij de leningen richt Bigbank zich op relatief kleine consumentenleningen, deze biedt Bigbank aan consumenten met een laag kredietrisico. Bigbank heeft daardoor een kredietportefeuille van een goede kwaliteit. Dat is mede bereikt door voortdurend te werken aan verbeteringen van het risicobeheer.

Het tweede aandachtspunt is het bestaan van een depositogarantiestelsel. Wanneer een bank failliet gaat, hebben klanten bij een dergelijk stelsel recht op terugbetaling van (een deel van) hun inleg. Binnen de Europese Unie is het standaardbedrag voor het depositogarantiestelsel 100.000 euro per klant per bank. Spaarders moeten daarom op hun hoede zijn voor banken buiten de EU, waarvoor deze garantie niet geldt. Ook is het goed te overwegen of het verstandig is deposito's boven deze gegarandeerde som bij één bank in te leggen.

Als er zich een grote economische crisis voordoet, is het mogelijk dat verschillende banken tegelijkertijd failliet gaan. Het kan dan zijn dat de uit te keren garantiebedragen op deposito’s groter zijn dan de omvang van het betrokken depositogarantiefonds. In dit geval zou de overheid als laatste instantie moeten inspringen. Daarom is zowel de stabiliteit van de banksector als van de nationale economie belangrijk. Hoe evenwichtiger de staatsbegroting en hoe lager de schuld van het betreffende land, hoe lager het risico dat ook de staat niet kan bijspringen. Om dit te controleren, zijn kredietbeoordelingen van gerenommeerde ratingbureaus een belangrijke indicator, waarover hieronder meer.

“Kortom, het loont om in het buitenland te sparen als u de juiste bank kiest. De vuistregel is dat hogere rentetarieven meestal ook meer risicobereidheid vereisen.”

Bigbank en het depositogarantiestelsel

Na de financiële marktcrisis zijn de kapitaaleisen voor Europese banken verscherpt. Volgens de zogeheten “Basel III”-regels moeten banken een eigen vermogen (equity aandeel) van ten minste acht procent van de risicoposities plus de kapitaalbuffer aanhouden. Bigbank heeft met een kernkapitaalratio van 23,1 procent (eerste kwartaal 2018) een vermogen dat zelfs driemaal zo hoog is. Ook het depositogarantiefonds van Estland ziet het er goed uit voor klanten van Bigbank. Bigbank is aangesloten bij het Estse Tagatisfond, een gemeenschappelijk fonds van acht banken in Estland. In overeenstemming met EU-wetgeving hebben klanten bij faillissement van de bank recht op volledige terugbetaling van deposito's (inclusief rente) tot maximaal €100.000.

Spaarders hoeven zich ook geen zorgen te maken over de financiële positie van Estland. Het land heeft met een staatsschuld van slechts 8,7 procent van het nationale bruto binnenlands product (BBP), de laagste schuldgraad in de Europese Unie. In Nederland bijvoorbeeld is de staatsschuld 56,7 procent van het BBP. Bovendien is de Estse economie in opkomst. De economie (reële bruto binnenlands product) steeg in 2017 met 4,85 procent ten opzichte van 2016. Deze stevige economische positie komt ook tot uiting in positieve beoordelingen van ratingbureaus: Standard & Poor’s geeft een AA- rating, Fitch een A +, en Moody’s een A1.

Kortom, het loont om in het buitenland te sparen als u de juiste bank kiest. De vuistregel is dat hogere rentetarieven meestal ook meer risicobereidheid vereisen. Maar wie voor de juiste bank kiest kan zelfs in tijden van lage rentes tarieven vinden die boven de inflatie uitkomen, en met een gerust hart slapen.

Deel dit artikel: Facebook    Twitter    LinkedIn

Inloggen